12 wrz 2018

12 wrz 2018

Otrzymanie 100% zaliczki- moment powstania przychodu w CIT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z interpretacji Dyrektora KIS z dnia 23 sierpnia 2018 r  (sygn. 0114-KDIP2-2.4010. 297. 2018.1.SO) wynika , iż  wpłata całej sumy należności przez klienta jako zaliczki  na poczet niewykonanej jeszcze usługi, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w CIT. Przedsiębiorca , który otrzymał należność musi wykazać przychód w podatku dochodowym od osób prawnych z chwilą otrzymania pieniędzy. Zapłata ceny nie może być traktowana jako wpłata na poczet usługi, o której mowa w art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, ale jest zapłatą za konkretną usługę. (Źr.www.interpretacje-podatkowe.org., K.O )

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet