5 maj 2016

5 maj 2016

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z nowym brzmieniem art. 9a ust. 7 ustawy o CIT, podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych będą przekazywać do urzędu skarbowego wraz z rocznym zeznaniem podatkowym,  oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej cen transferowych. Oświadczenie powinny złożyć osoby odpowiednio umocowane do reprezentowania spółki. W przypadku roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym termin na złożenie oświadczenia będzie upływał 31 marca roku następującego po roku, za który przygotowywana jest dokumentacja cen transferowych. Do tej pory dokumentacja miała być gotowa do udostępnienia organom w ciągu siedmiu dni od otrzymania wezwania do jej przedstawienia. (Źr.Rzeczp. nr 102-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet