25 lis 2019

25 lis 2019

Ostatni etap rozmów o pakiecie mobilności

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dzisiaj tj. 25.11.2019 roku ostatni etap negocjacji w Brukseli dotyczący tzw. „ Pakietu mobilności” tj. przepisów regulujących transport drogowy. Jeśli okażą się one niekorzystne dla Polski – niewykluczone, że rząd je zaskarży (tym razem chodzi o samą istotę przepisów).

Do dogadania pozostają wciąż kluczowe dla transportu drogowego takie kwestie jak:

  • czas odpoczynku kierowcy
  • kwestie związane ze świadczeniem usług przez przewoźników oraz zakresem objęcia ich przepisami o delegowaniu.

W negocjacjach biorą udział przedstawiciele KE, PE oraz Rady.

PE i Rada są zdania, że kierowca powinien mieć możliwość powrotu do domu co 4 tygodnie, jak również miałby spędzać czas wolny podczas dłuższych odpoczynków poza kabiną ciężarówki.

Wyjściowa propozycja popierana przez polskich przewoźników jest taka, aby kierowca miał prawo do 2 skróconych odpoczynków na trasie, co pozwalałoby na wydłużenie przerwy spędzanej w domu.

Ustalenia wymaga także kabotaż. Kraje członkowskie są za utrzymaniem obecnych zasad, co oznacza 3 operacje w ciągu 7 dni, ale PE upiera się by kabotaż mógł trwać tylko 3 dni.

Dużym znakiem zapytania jest również temat przerwy w kabotażu w tym samym kraju. Rada proponuje 5 dni, a PE 60 godzin, ale ciężarówka musiałaby jeszcze wrócić do kraju siedziby. Ww. zagadnienie jest o tyle kontrowersyjne z uwagi na konieczność zwiększenia kursów wykonywanych przez ciężarówkę na „pusto”, co z kolei wiąże się ze wzrostem emisji CO 2 do atmosfery, a w konsekwencji –  w dobie kryzysu klimatycznego, pozostaje w sprzeczności z celami klimatycznymi przyjętymi przez KE. ( Źródło:  DGP z 25.11.2019r., nr 227 (5129)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet