7 lut 2018

7 lut 2018

Orzeczenie Sądu ZUS musi wydać zaświadczenie A1

Przez:

Sekcja: Aktualności

W zeszłym tygodniu zapadło szereg orzeczeń korzystnych dla przedsiębiorców odwołujących się do Sądu od decyzji odmawiających wydania zaświadczenia A1 dla kierowców będących obywatelami Ukrainy. Sąd bardzo dokładnie sprawdzał stan faktyczny sprawy żeby ostatecznie wydać wyrok przychylający się do stanowiska pełnomocnika przedsiębiorcy, że decyzja o wydaniu zaświadczenia A1 ma charakter deklaratoryjny, a ponadto, że o legalności zamieszkania kierowcy cudzoziemca w Polsce nie może świadczyć ilość jego czasu spędzanego za granicami kraju. Wnioski pełnomocnika ZUS o przeprowadzenie dowodów m.in. z kserokopii paszportu i wydruku z karty kierowcy, na okoliczność m.in. ustalenia ilości wjazdów i wyjazdów na Ukrainę, a także ilość pracy wykonywanej poza granicami kraju zostały przez Sąd oddalone. Sąd orzeczeniem zmienił decyzję ZUS, który teraz musi wydać pracodawcy prawidłowe zaświadczenie. ZUS jednak ma prawo do złożenia apelacji, co nieoficjalnie zapowiedział.
(źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet