23 lip 2020

23 lip 2020

Ordynacja Podatkowa- Program Współdziałania przedsiębiorców z Krajową Administracją Skarbową

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 lipca 2020r. duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o przystąpienie do Programu Współdziałania z organami podatkowymi. Aby było to możliwe, niezbędne jest podpisanie stosownej umowy z KAS i spełnienie kilku warunków. Zgodnie z przepisami przedsiębiorstwo musi m.in. wykazać za ostatni rok podatkowy przychody nie niższe niż równowartość 50 mln EUR oraz uzyskać pozytywną opinię KAS na podstawie audytu wstępnego za okres dwóch ostatnich lat podatkowych. Przedsiębiorcy zainteresowani umową o współdziałanie będą musieli opracować i wdrożyć u siebie Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego zanim wystąpią o jej zawarcie. Ministerstwo Finansów opublikowało  Wytyczne w zakresie tworzenia Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. RWNP obejmują przyjętą strategię podatkową, ład podatkowy, system zarządzania ryzykiem podatkowym, system zarządzania kadrami i organizacją w zakresie funkcji podatkowej oraz zarządzanie dokumentacją i danymi podatkowymi, a także systemy informatyczne wspierające działanie poszczególnych elementów Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Z wytycznymi MF można zapoznać się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/media/6197/wytyczne-w-zakresie-ram-wewnętrznego-nadzoru-podatkowego.pdf (Źr. https://www.gov.pl/web/kas/program-wspoldzialania-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet