16 gru 2019

16 gru 2019

Opóźnienie wdrożenia unijnego systemu informatycznego dla towarów weterynaryjnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) opublikowała notatkę informacyjną dotyczącą migracji do nowego systemu informatycznego do zarządzania wymogami sanitarnymi i śledzenia przemieszczania zwierząt, roślin i produktów (TRACES -NT) i wycofywanie obecnego systemu (TRACES Classic).
W związku z różnymi obawami zgłaszanymi przez państwa członkowskie UE i sektor prywatny, w tym CLECAT, DG SANTE postanowiła zachować moduł CVED-P w systemie TRACES Classic w celu wypełnienia wspólnego weterynaryjnego dokumentu wejścia dla przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych wprowadzanych do Unii, do daty, która będzie podana, ale co najmniej do czwartego tygodnia stycznia 2020 r. Jednak od dnia 14 grudnia 2019 r., w przypadku gdy produkty te nie podlegają zintensyfikowanym kontrolom urzędowym ( obecnie wzmożone kontrole- zgodnie z art. 24 dyrektywy 97/78 / WE), DG SANTE zachęca do korzystania z modułu CHED-P dostępnego w TRACES-NT.
Należy pamiętać, że zastosowanie modułów w systemie TRACES-NT do wypełniania wspólnych dokumentów wejścia dla przesyłek zwierząt (CHED-A), roślin i produktów roślinnych (CHED-PP) oraz żywności i pasz pochodzenia niezwierzęcego (CHED- D) będzie obowiązkowe od 14 grudnia 2019 r.. TRACES Classic pozostanie dostępny do celów konsultacyjnych i korzystania z modułów INTRA, EXPORT, LMS i DOCOM
Note Dg Sante_Traces-Nt Migration.pdf (Źr. CLECAT Circular 2019/177-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet