26 paź 2015

26 paź 2015

Opłaty za nieruchomość wykluczają darmowe świadczenie

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 5 października 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-228/15/JKT uznał, że podatnik korzystający z lokalu , za który opłaca czynsz i inne opłaty, ponosząc koszty za użyczającego nieruchomość(w sytuacji ,gdy użyczający nie pobiera bezpośrednio od korzystającego czynszu, który byłby jego dochodem), może te wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych. W takim przypadku podatnik nie uzyskuje nieodpłatnego świadczenia, a zatem nie musi wykazywać przychodu z nieodpłatnych świadczeń w CIT. ( Źr. Gazeta Prawna nr 205-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).