25 lis 2020

25 lis 2020

Opłaty dystrybucyjne podwyższają wartość celną

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wynagrodzenie wypłacane pozaunijnemu sprzedawcy w zamian za wyłączne prawo do dystrybucji jego produktu na terytorium Unii Europejskiej należy uwzględnić w wartości celnej towaru – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Wyrok dotyczył wprawdzie niemieckiego importera, ale ma znaczenie także dla polskich przedsiębiorców, bo przepisy celne są ujednolicone w całej UE.

Chodziło o prawidłowe określenie wartości celnej kubańskich cygar, sprowadzanych przez niemieckiego importera. Od wartości celnej zależy wysokość cła i VAT od importu. Zasadniczo uznaje się, że jest to wartość transakcyjna towaru, czyli opłacona przez importera cena z faktury wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi (np. wydatki na transport, honoraria, należności licencyjne). Wynika to z art. 70 i 71 unijnego kodeksu celnego.

Trybunał przypomniał, że zgodnie z art. 71 unijnego kodeksu celnego niewliczone w cenę produktu honoraria, należności licencyjne i tantiemy autorskie podwyższają jego wartość celną, jeśli były warunkiem jego sprzedaży. TSUE nawiązał także do swojego wyroku z 9 marca 2017 r. (sygn. C-173/15), z którego wynikało, że pod pojęciem honorariów, należności licencyjnych i tantiem autorskich kryją się także kwoty wypłacane za prawo do używania i odsprzedaży towarów. Tak było w tej sprawie i rekompensata powinna zwiększyć wartość celną importowanego produktu – orzekł TSUE.

Wyrok TSUE z 19 listopada 2020 r., sygn. akt C-775/19 ( Źródło: DGP – e – wydanie z dn. 25.11.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet