14 kwi 2016

14 kwi 2016

Opłata za przyspieszone rozwiązanie umowy nie zawsze bez VAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 10 marca 2016 r. nr IPPP1/4512-1283/15-2/BS zajął stanowisko m.in. w kwestii opodatkowania opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu samochodów. Jeżeli  przedterminowe rozwiązanie umowy najmu następuje za obopólną zgodą stron to opłata za skrócenie okresu najmu podlega VAT. Zerwanie  umowy  z winy klienta na skutek nieuprawnionego działania, zaniechania czy też nie dochowania  warunków umowy np. w przypadku nie uiszczania miesięcznych opłat za najem powoduje, że opłaty pobierane w celu otrzymania rekompensaty za utracone korzyści, mają charakter  odszkodowawczy i nie podlegają VAT. (Źr.sip.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet