10 lis 2021

10 lis 2021

Ogłoszenie minimalnych stawek podatku od środków transportowych na 2022

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów poinformowało, że stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2022 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. poz. 968).(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet