9 sty 2020

9 sty 2020

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Obwieszczeniem ministra rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, ustalona została wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku i wynosi ona w stosunku rocznym:

  • 11,5 % – transakcje handlowe, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym,
  • 9,5 % – transakcje handlowe, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.  (Źródło: DGP z dn. 08.01.2020 r. nr 4 (5157) /HW)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet