22 lip 2016

22 lip 2016

Odpowiedź Violety Bulc – Komisarz ds. Transportu na list Ministra Andrzeja Adamczyka w sprawie płacy minimalnej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

„Komisarz ds. Transportu Violeta Bulc odpowiedziała na przekazany jej na marginesie Rady do Spraw Transportu (Luksemburg, 7 czerwca br.) wspólny list 11 państw członkowskich. W odpowiedzi skierowanej do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, Komisarz podziękowała za podzielenie się obawami dotyczącymi ostatnich zmian w sektorze transportu drogowego na szczeblu UE i państw członkowskich. Wyraziłą  również wdzięczność za zwrócenie uwagi na krajowe środki wprowadzone ostatnio przez Belgię, Francję i Niemcy w odniesieniu do kwestii regularnego tygodniowego odpoczynku i stosowania krajowej legislacji w zakresie płacy minimalnej w sektorze transportu drogowego.

Komisarz zapewniła, że podlegający jej urzędnicy „aktywnie badają” te kwestię. Poinformowała, iż 16 czerwca 2016 r. Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu procedury naruszeniowej w stosunku do Francji oraz planuje podjęcie podobnych kroków wobec Niemiec. Dodała, że Komisja ds. Transportu intensywnie pracuje nad uproszczeniem obowiązujących regulacji. Wśród nich Komisarz wymieniła m.in. niejasną zasadę regularnego tygodniowego odpoczynku oraz nieefektywne i niespójne egzekwowanie przepisów.

Komisarz podkreśliła, że stosowanie krajowych regulacji o płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym jest szczegółowo analizowane. Przypomniała, że zastosowanie obowiązującej dyrektywy o pracownikach delegowanych do sektora międzynarodowego transportu drogowego „budzi pytania i wątpliwości prawne.” Jej zdaniem, zasadność stosowania przepisów regulujących kwestie delegowania w transporcie drogowym powinna być oceniona w kontekście porządku prawnego dotyczącego tego sektora transportu.  

Zapewniła, że celem Komisji jest osiągnięcie równowagi pomiędzy ochroną socjalną pracowników i wolnym przepływem usług w transporcie drogowym na terenie UE. Komisji zależy też na jednolitym egzekwowaniu przepisów we wszystkich państwach Wspólnoty.

Komisarz wyraziła jednocześnie nadzieję na wsparcie ze strony polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w pracach nad poprawą „płynnego funkcjonowania uczciwego, bezpiecznego i efektywnego” sektora transportu drogowego.

List otrzymali także ministrowie transportu Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.”    (źr. www.mib.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet