7 cze 2016

7 cze 2016

Odliczenie VAT od wydatków na eksploatację aut

Przez:

Sekcja: Aktualności

WSA we Wrocławiu w wyroku I SA/Wr 191/16 nie zgodził się z interpretacją fiskusa, z której wynikało, że parkowanie samochodu służbowego pod domem pracownika wyklucza możliwość odliczenia 100 % VAT od wydatków związanych z eksploatacją pojazdu i paliwa. Spółka występująca o interpretację, udostępnia samochody służbowe pracownikom wyłącznie do celów służbowych. Samochody garażowane są przy siedzibie spółki , a w przypadkach przewidzianych w regulaminie, np. gdy pracownik wraca z delegacji służbowej w późnych godzinach wieczornych mogą być one parkowane w miejscu zamieszkania pracownika. Spółka  ma możliwość sprawdzenia, czy pracownik wykonuje wyłącznie jazdy służbowe. W takiej sytuacji  ma ona prawo odliczyć 100 % VAT od wydatków eksploatacyjnych i paliwa.  (Źr. Rzeczp.nr 131-K.O.)/

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet