19 mar 2019

19 mar 2019

Od września nowy wykaz podatników VAT -projekt

Przez:

Sekcja: Aktualności

12 marca br. rząd przyjął i skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projektowana ustawa zakłada prowadzenie od września br. przez Szefa KAS na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nowego  wykazu podatników, który będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Wykaz będzie stanowił bardzo ważne narzędzie dla podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień dla celów VAT . Dostęp do tego wykazu określanego jako biała lista będzie  możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Projekt przewiduje od 1 stycznia 2020r. sankcje dla podmiotu , który przeleje kwotę powyżej 15 tys. zł. na rachunek kontrahenta niezgłoszony do KAS. Nie będzie on mógł zaliczyć wydatkowanej kwoty do kosztów uzyskania przychodu i jako solidarny dłużnik wraz ze sprzedawcą odpowie za VAT należny. Z projektem można zapoznać się na stronie:  https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/projekty-ustaw-przeslan/2887,Projekty-ustaw-przeslane-do-Sejmu-RP.html

(KO)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet