26 lut 2016

26 lut 2016

Od stycznia 2017 r. niższa stawka CIT dla małych podatników

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektem ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z którą obniżeniu ulegnie stawka CIT dla małych przedsiębiorców (podatników CIT). Niższa stawka podatku dochodowego od osób prawnych obejmie podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.2 mln euro oraz rozpoczynających działalność. Z wyliczeń Ministerstwa wynika, że z obniżonej 15-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogło skorzystać blisko 400 tys. czyli ok. 90 proc podatników CIT. Projekt zawiera też przepisy mające na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych mogących skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów. Zaproponowano m.in. zmianę zasad ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, co zablokuje możliwość sztucznego generowania straty. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji (Źr.www.legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet