16 cze 2020

16 cze 2020

Od soboty otwarte granice z państwami UE, wjazd do Polski już bez kwarantanny

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od piątku 12 czerwca od godz. 9 zniesione zostały ograniczenia na przejściach z Litwą, a o północy z 12 na 13 czerwca zniesione zostaną ograniczenia w podróżowaniu na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie będą musieli odbywać kwarantanny.

Opublikowana w Dzienniku Ustaw w piątek nowela rozporządzenia z 13 marca w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych znosi ograniczenia ruchu na granicach z Niemcami, Czechami, Litwą, Słowacją, a także ograniczenia na przejściach lotniczych i morskich.

Ograniczenia na przejściach z Litwą zniesione zostały od piątku od godz. 9, zaś pozostałe przepisy rozporządzenia wejdą w życie w sobotę. Oznacza to, że 13 czerwca Polska przywraca pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Od tego momentu służby obecne na granicy będą prowadziły kontrole wyrywkowo. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie będą musieli odbywać kwarantanny. Kraje sąsiadujące z Polską zostały już poinformowane o ruchu Polski. Dzięki temu mają czas na przygotowanie się na zmiany.

Granice zewnętrzne UE pozostają zamknięte. Przez granicę zewnętrzną – z Rosją, Białorusią i Ukrainą – do Polski będą mogli wjechać obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami, albo dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod ich stałą opieką. Wjazd będzie możliwy również dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, oraz osób posiadających stopień dyplomatyczny i członków ich rodzin.

Prawo wjazdu będą także mieli cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski i cudzoziemcy mający prawo do pracy w Polsce.

Przekroczyć granicę będą również mogli cudzoziemcy, którzy są kierowcami transportu osobowego i towarowego, wykonujący przejazd służbowy oraz kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego, podróżujący tranzytem przez Polskę innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, w celu odpoczynku oraz po odebraniu odpoczynku za granicą.

Z przedstawionej w środę informacji Komisji Europejskiej, przygotowanej na podstawie notyfikacji nadsyłanych przez państwa wynika, że 15 czerwca granice otwierają m.in. Niemcy, Litwa, Belgia, czy Portugalia.

Komisja Europejska zarekomendowała w czwartek państwom strefy Schengen częściowe i stopniowe otwieranie granic zewnętrznych UE po 30 czerwca.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 12.06.2020 r. /HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet