30 lip 2019

30 lip 2019

Od 01 sierpnia 2019 roku – nowy wzór wniosku o wydanie certyfikatu importowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

01 sierpnia 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

Znajduje zastosowanie do przywozu spoza obszaru celnego Unii Europejskiej broni palnej, części i istotnych komponentów i amunicji.

Źródło: DGP z dnia 29 lipca 2019 r. nr 145 (5047)/HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).