22 paź 2019

22 paź 2019

Od 01.01.2020 roku Indywidualny Rachunek Podatkowy dla każdego podatnika

Przez:

Sekcja: Aktualności

W ustawie z 4 lipca 2019 r.(Dz.U.2019 poz.1520 z 13.08.2019 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oprócz zmian w ustawie o VAT (uproszczenia rozliczeń w podatku od towarów i usług poprzez zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. a także zastąpienie obecnego JPK_VAT i włączenie go do jednego pliku JPK VAT wraz z deklaracją oraz wprowadzenia ułatwień dotyczących importu towarów w procedurze uproszczonej ) przewidziano, także zmiany w Ordynacji podatkowej. Z punktu widzenia wszystkich podatników, najistotniejszą zmianą w  Ordynacji podatkowej jest wprowadzenie regulacji dotyczących Indywidualnego Rachunku Podatkowego (IRP). Na indywidualny rachunek podatkowy będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa. Rachunek ten zostanie udostępniony każdemu płatnikowi oraz podatnikowi.  (Źr. www.GospodarkaMorska.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet