28 cze 2017

28 cze 2017

Obsługa transportu intermodalnego w Świnoujściu – studium wykonalności i projekt budowlano-wykonawczy

Przez:

Sekcja: Aktualności

23 czerwca br. w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. podpisano umowę na „Opracowanie studium wykonalności i wykonanie projektów budowlano-wykonawczych” dla zadania p.n. „Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”.

Realizacji inwestycji podjął się Zarząd Portu,  a jej efektem będzie wybudowanie infrastruktury portowej do obsługi dużych promów o długości do 265 metrów w terminalu promowym w Świnoujściu oraz świadczenie nowego rodzaju usług przeładunkowych przy udziale transportu kolejowego na poziomie 30 tys. jednostek intermodalnych w roku 2020.

W rezultacie połączenia i przebudowy stanowisk promowych nr 5 i 6 powstanie nowe nabrzeże o długości 293 m i głębokości 13 metrów. Powstaną też trzy nowe place postojowe, które zostaną połączone estakadą, stanowiącą nowy drugi wjazd na teren terminalu, nowe tory kolejowe (przebudowie ulegną również istniejące tory kolejowe), nowa rampa. Przebudowie zostanie poddana  galeria pasażerska, zostanie zakupiony nowy sprzęt przeładunkowy, tj. dwa wózki wysokiego składowania typu reachstacker i cztery ciągniki siodłowe.               (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet