16 lip 2020

16 lip 2020

Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski w okresie styczeń-maj 2020 r. – komentarz Ministerstwa Rozwoju do danych GUS

Przez:

Sekcja: Aktualności

W maju br. sytuacja w polskim handlu zagranicznym pozostawała pod wpływem niekorzystnych uwarunkowań będących pokłosiem kryzysu wywołanego pandemią. Znalazło to potwierdzenie w dalszych głębokich spadkach naszej wymiany. W ślad za stopniowym znoszeniem ograniczeń w kraju i zagranicą oraz poprawą wyników produkcji – spadek ten był łagodniejszy niż w miesiącu poprzednim i wyniósł ok. 22% r/r w eksporcie. Z kolei majowy spadek importu (o ok. 29% r/r) był nieznacznie głębszy niż w kwietniu.

W skali pięciu miesięcy br. eksport towarów z Polski spadł o 8,4% r/r, do 90,6 mld EUR, a import zmniejszył się o 10,5%, do prawie 88,6 mld EUR. W rezultacie głębszego spadku importu, notowano zdecydowaną poprawę stanu zrównoważenia obrotów – notowany przed rokiem deficyt na poziomie ok. 50 mln EUR został przekształcony w nadwyżkę w wysokości 2 mld EUR.

Za notowane w pierwszych pięciu miesiącach br. spadki eksportu odpowiadały państwa rozwinięte gospodarczo, gdzie sprzedaż zmniejszyła się o 10%, podczas gdy na rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się wzrosła o 2,8%.(Źr.www.gov.pl/-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet