16 kwi 2020

16 kwi 2020

Obowiązuje rozporządzenie wprowadzające obowiązek zasłaniania twarzy w miejscach publicznych – regulacje dotyczące zakładów pracy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczy zakładów pracy, biur, części wspólnych nieruchomości, a także ulic, sklepów, terenów zieleni.

Zgodnie z jego par. 18 „od 16 kwietnia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa obowiązuje podczas przebywania m.in.: w miejscach ogólnodostępnych, w tym  obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach, zakładach pracy,  budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym, a także na terenie nieruchomości wspólnych.

Z punktu widzenia prawa pracy maseczki to środki ochrony indywidualnej, które muszą spełniać wysokie norm, a takie produkty obecnie są trudno dostępne.

Zgodnie z kodeksu pracy na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Chodzi m.in. o wymagania dotyczące oceny zgodności określone w ustawie  o systemie oceny zgodności i być opatrzone znakiem CE. Znak CE wskazuje się produkt spełnia określone parametry w celu ochrony pracownika przed określonym zagrożeniami, a środki ochrony muszą posiadać właściwości ochronne. Ponadto pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika, jak korzystać z maseczki. ( Źródło:  Prawo.pl dla LEX z dn. 16.04.2020./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet