6 kwi 2021

6 kwi 2021

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT)

Opublikowano również objaśnienia dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia te obejmują takie kwestie jak:

 • dokonywanie korekty cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej,
 • zakres pojęcia korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT)
 • warunki korekty cen transferowych oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia,
 • zasady dokonywania korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów,
 • zagadnienia intertemporalne.

W zakresie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, objaśnienia obejmują takie kwestie jak:

 • przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami,
 • typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Link do objaśnień:

Objaśnienia podatkowe dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (podatki.gov.pl)

Objaśnienia podatkowe dotyczące korekty cen transferowych (podatki.gov.pl)

(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet