17 gru 2021

17 gru 2021

Objaśnienia podatkowe – fundusz na cele inwestycyjne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 10 grudnia 2021 r. dot. zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków z funduszu na cele inwestycyjne

Zawierają one wyjaśnienia na temat stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie regulacji umożliwiającej podatnikom tego podatku zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne.

Przedstawiono w nich kluczowe i praktyczne kwestie związane z działaniem funduszu na cele inwestycyjne m.in.:

-podmioty uprawnione do tego preferencyjnego rozwiązania,

-warunki dotyczące tworzenia funduszu, sposób dokonywania odpisów i terminy wydatkowania środków,

-odniesienia do ewidencji rachunkowej i przykłady praktyczne.

Objaśnienia są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów w Aktualnościach.(www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet