6 lut 2019

6 lut 2019

Objaśnienia dot. raportowania schematów podatkowych (MDR)

Przez:

Sekcja: Aktualności

31 stycznia 2019 r. Minister Finansów opublikował  na swojej stronie internetowej „Objaśnienia dotyczące stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, MDR).

W tym stu stronnicowym dokumencie MF  wyjaśnia istotne pojęcia dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych oraz przedstawia sposoby postępowania dla prawidłowego spełnienia tych obowiązków informacyjnych. W objaśnieniach MDR uwzględniono potencjalne problemy praktyczne, które mogą wystąpić na etapie stosowania nowych przepisów a także zasady retrospektywnego raportowania schematów podatkowych.
W związku z tym ostateczna wersja dokumentu zawiera wiele praktycznych przykładów w kontekście obowiązku sprawozdawczego, np. wskazanie sytuacji, które nie powinny powodować konieczności złożenia informacji o schemacie podatkowym. Ponieważ instytucja raportowania schematów podatkowych nie występowała dotychczas w polskim porządku prawnym( przepis obowiązuje od 1 stycznia br.), w objaśnieniach wskazano m.in. że ewentualne opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do 28 lutego 2019 r.
Natomiast w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi. Podmiotowi, który zastosuje się do objaśnień MDR, będzie przysługiwać ochrona (art. 14n §4 Ordynacji podatkowej). Objaśnienia MDR wyraźnie wskazują, że samo wypełnienie definicji schematu podatkowego nie powoduje automatycznie konieczności przekazania do Szefa KAS informacji o schemacie podatkowym. Powstanie tego obowiązku  będzie bowiem uzależnione od tego, czy spełnione jest kryterium kwalifikowanego korzystającego (art. 86a §4 Ordynacji podatkowej). Dopiero bowiem przekroczenie jednego z progów zawartych w kryterium kwalifikowanego korzystającego (przychody/koszty/aktywa podmiotu przekraczają równowartość w PLN 10 mln euro oraz wartość przedmiotu uzgodnienia przekracza 2,5 mln euro) powoduje, że schemat podatkowy inny niż transgraniczny będzie podlegał obowiązkowi informacyjnemu. Schemat podatkowy transgraniczny podlega obowiązkowi informacyjnemu, nawet gdy nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego ( kryterium kwalifikowanego korzystającego nie ma znaczenia).

Brak jest ograniczenia co do rodzajów podatków objętych przepisami MDR. Przekazywane zatem będą schematy podatkowe dotyczące podatków bezpośrednich, podatków pośrednich (VAT, akcyza) oraz tzw. podatków lokalnych, np. podatek od nieruchomości, oraz innych uzgodnień uregulowanych w przepisach prawa podatkowego. Przepisami MDR nie są natomiast objęte cła.

Link do objaśnień    ( Źr. www.mf.gov.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet