18 mar 2018

18 mar 2018

O lokacie jednodniowej trzeba powiadomić urząd

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor KAS w interpretacji   z 5 marca 2018r.( nr 0111-KDIB3-3.4018.1.2018.1.MS) potwierdził, że organizacja prowadząca działalność gospodarczą powinna na formularzu NIP-8  powiadomić urząd skarbowy  także o otwarciu i zamknięciu lokat, jeżeli mają one charakter rachunków bankowych .Dotyczy to zatem również lokat overnight otwieranych  w godzinach popołudniowych dnia roboczego i trwających do godzin porannych kolejnego dnia roboczego na wyodrębnionych rachunkach. Przedsiębiorcy  dokonują  zgłoszenia aktualizującego do naczelnika urzędu skarbowego na formularzu  NIP-2 nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. (K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet