26 maj 2020

26 maj 2020

Nowy wzór deklaracji dotyczący importu towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra finansów z 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług wejdzie w życie 30 maja 2020 r.

Wzór deklaracji o podatku od towarów i usług dla importu towarów (VAT-IM) zawiera załącznik do rozporządzenia.

Deklaracja jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w 2 egzemplarzach. Naczelnik urzędu potwierdza przyjęcie deklaracji. Następnie zwraca potwierdzony egzemplarz podatnikowi.

Właściwym w sprawach związanych z podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów obliczonym i wykazanym w deklaracji jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 26.05.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet