6 lut 2020

6 lut 2020

Nowy wymóg dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 12 t w  regionie Wielkiego Londynu.  

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 26 października 2020 r. władze regionu Wielkiego Londynu (miasto i 32 gminy miejskie) wprowadzają nowy wymóg uzyskiwania bezpłatnych zezwoleń potwierdzających ulepszone bezpieczeństwo  dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 12 t.  Obowiązek ten dotyczy również firm zagranicznych.  Przewoźnicy, którzy zamierzają wykonywać przewozy w tym regionie będą musieli spełnić minimalne wymogi w zakresie zmniejszenia martwego pola wokół pojazdu, czyli poprawy widoczności miejsc wokół pojazdu z punktu widzenia kierowcy.  Te wymogi to między innymi zamontowane lusterka klasy V i VI, nalepki zewnętrzne ostrzegające niechronionych użytkowników dróg o martwych polach, urządzenie sygnalizujące dźwiękiem innych użytkowników drogi o zamiarze skrętu pojazdu, urządzenie sygnalizujące kierowcy obecność innego użytkownika drogi w martwym polu wokół pojazdu, w pełni sprawna kamera ukierunkowana na martwe pola wokół pojazdu, także urządzenia zabezpieczające boczne. W zależności od rodzaju i ilości zamontowanego dodatkowego wyposażenia pojazd uzyska ocenę w gwiazdkach od 0 do 5. Jeśli pojazd nie będzie odpowiednio wyposażony i nie będzie posiadał ważnego zezwolenia przewoźnik zostanie ukarany sankcją w wysokości 550 funtów (zredukowane do 275 funtów, jeśli będzie opłacona w ciągu 14 dni). Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie: https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=6984      (Źr. www.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet