6 kwi 2022

6 kwi 2022

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

 

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów Pakietu mobilności I, wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy.

– Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając nowe przepisy Pakietu Mobilności dla branży transportu międzynarodowego. Nowe regulacje wprowadzają spójne zasady dla wszystkich pracowników, którzy wykonują swoją pracę poza granicami Polski – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wspólnie z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją Transportu Drogowego, przy wsparciu strony społecznej, wytyczne w postaci pytań i odpowiedzi w zakresie stosowania i przestrzegania nowych regulacji.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały również opublikowane szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców wykonujących zadania służbowe w zakresie przewozów międzynarodowych, uwzględniające wprowadzone zmiany.Z wytycznymi w postaci pytań i odpowiedzi można się zapoznać na stronie: Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych – Ministerstwo Infrastruktury – Portal Gov.pl (www.gov.pl)(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet