18 maj 2023

18 maj 2023

Nowy lądowy terminal kontenerowy BALTICON SA – inwestycja w rozwój transportu intermodalnego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Balticon SA kończy budowę terminalu intermodalnego w Porcie Gdańsk na terenach miasta Gdańska – InvestGDA, w ramach realizacji projektu pn. Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego. W ramach projektu powstała infrastruktura do przeładunku pełnych i pustych kontenerów oraz zakupione zostały nowoczesne urządzenia przeładunkowe. Inwestycja przyczyni się się do zwiększenia zdolności przepustowych oraz efektywności intermodalnego transportu ładunków.

Plac składowo-przeładunkowy o powierzchni 6 ha jest przystosowany do obsługi 75 000 TEU rocznie oraz składowania 7 700 TEU. Klienci będą mogli korzystać z połączeń intermodalnych, a także z usług dodatkowych, takich jak składowanie kontenerów oraz ich serwisowanie. W najbliższych miesiącach zostanie uruchomiony również skład celny.

Po ukończeniu ostatniego etapu projektu, w tym ukończeniu toru dojazdowego, terminal będzie pełnił rolę w obsłudze przeładunków między transportem drogowym a kolejowym, umożliwiając szybką i efektywną wymianę ładunków.

Realizacja terminalu intermodalnego wpisuje się w cele strategiczne Unii Europejskiej zawarte w „białej księdze”, dotyczące rozwoju sieci komunikacyjnej TEN-T oraz realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Projekt był realizowany między 01.01.2019 r. do 30.06.2023 r. Wartość inwestycji wyniosła prawie 30 mln PLN. 50 % wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.(Źr.www.gospodarkamorska.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet