26 maj 2020

26 maj 2020

Nowy JPK_VAT dopiero od października?        

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wystąpił do ministra finansów o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do przesunięcia obowiązku stosowania nowego JPK_VAT z deklaracją wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przynajmniej o trzy miesiące, tj. z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. Wcześniej ustawodawca przesunął dla dużych przedsiębiorców o trzy miesiące termin wejścia w życie przepisów o nowym JPK_VAT z deklaracją, przewidziany pierwotnie na dzień 1 kwietnia 2020 r na 1 lipca br. Trzymiesięczne przesunięcie  terminu powinno być zastosowane również wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, co byłoby zgodne z dotychczasowym zamysłem stopniowego obejmowania nowymi rozwiązaniami w zakresie jednolitego pliku kontrolnego firm o coraz mniejszej skali działalności, które obecnie w związku z epidemią znalazły się w trudnej sytuacji.(Źr.www.prawo.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet