17 mar 2021

17 mar 2021

Nowy harmonogram wprowadzenia kontroli celnych towarów w Wielkiej Brytanii

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rząd Wielkiej Brytanii potwierdził, że kontrole celne towarów z Unii Europejskiej, które miały zostać wprowadzone na początku lipca br., dojdą do skutku dopiero w styczniu 2022 r.. Poniżej zamieszczamy ogłoszony przez Rząd Brytyjski nowy harmonogram wprowadzenia kontroli :

 • Wymogi uprzedniego zgłaszania produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) i żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) zaczną obowiązywać
  1 października 2021 r. Wymogi dotyczące eksportowego świadectwa zdrowia dla POAO a niektóre PUPZ wejdą w życie tego samego dnia.
 • Deklaracje celne importowe nadal będą wymagane, ale możliwość korzystania
  z odroczonego zgłoszenia, w tym składania zgłoszeń uzupełniających do sześciu miesięcy po imporcie towarów, została przedłużona do 1 stycznia 2022 roku.
 • Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dla importu nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 roku.
 • Fizyczne kontrole SPS dla POAO, niektórych PUPZ i HRFNAO nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r. ą tym momencie będą się one odbywać w punktach kontroli granicznej.
 • Fizyczne kontrole SPS w zakładach o wysokim priorytecie będą kontynuowane
  w miejscach przeznaczenia do 1 stycznia 2022 r., kiedy to zostaną przeniesione do punktów kontroli granicznej.
 • Od 1 stycznia 2022 r. Wymóg wstępnego powiadamiania, świadectw fitosanitarnych
  i kontroli dokumentów zostanie rozszerzony na wszystkie objęte regulacjami rośliny
  i produkty roślinne (tj. Nie tylko te, które mają „wysoki priorytet”).
 • Od marca 2022 r. w punktach kontroli granicznej będą odbywać się kontrole żywych zwierząt oraz wszystkich roślin i produktów roślinnych objętych regulacjami (tj. Nie tylko tych, które mają „wysoki priorytet”).

Wymagania dotyczące handlu między Wielką Brytanią a UE, które zostały już wdrożone
1 stycznia 2020 r., pozostaną aktualne. W przypadku pytań dotyczących handlu między Polską a Wielką Brytanią prosimy o kontakt z Ambasadą Brytyjską: Poland.KeepBusinessMoving@fcdo.gov.uk   (Źr.FCDO..gov.uk-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet