6 kwi 2020

6 kwi 2020

Nowość – elektroniczny czynny żal

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pokajać można się już nie tylko papierowo bądź ustnie do protokołu, lecz także elektronicznie. Przepis zmieniono przy okazji tarczy antykryzysowej

Dzięki temu podatnik, który okaże skruchę przez internet, uchroni się przed grzywną lub inną sankcją karnoskarbową.

Artykuł 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego otrzymał następujące brzmienie: „Zawiadomienie wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy, o którym mowa w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm. 17)”.

Oznacza to, że czynny żal można podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo używając profilu zaufanego lub elektronicznego dowodu osobistego. ( Źródło: DGP – e -wydanie z dn. 06.04.2020 r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).