16 sie 2022

16 sie 2022

Nowelizacja: Wizy dla kierowców ciężarówek z Białorusi, transport lotniczy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Kierowcy z Białorusi, pracującym dla polskich firm transportowych otrzymają wizy na terenie Polski, a także naklejki wizowe służące do przewozu w Unii Europejskiej. Taką m.in. zmianę zawiera nowelizacja ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, którą 12 sierpnia 2022 r. podpisał prezydent.

Nowelizacja ustawa wdraża rozwiązania wynikające  z Załącznika 18 „Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. w połączeniu z przepisami „Instrukcji Technicznych Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną”. Przy okazji też zawiera „wrzutki”  dotyczące ułatwień dla kierowców.

Nowela dotyczy udzielenia kierowcom z Białorusi, którzy pracują dla polskich firm transportowych, wiz na terenie Polski, a także naklejek wizowych, które służą do operacji przewozowych za granicą, w Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowelą  jeżeli ostatni dzień okresu pobytu na terenie Polski kierowcy będącego obywatelem Białorusi, wykonującego transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, mających siedzibę w Polsce, na podstawie wizy krajowej, przypada w okresie od 1 września 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r. Ponadto, jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Białorusi, przypada w okresie od 1 września 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r.

Kolejna zmiana jest związana z wejściem w życie przepisów ustawy o transporcie drogowym. – 17 września tego roku wchodzą przepisy związane z recydywą. Czyli od tego czasu kierowcy, którzy popełnią najcięższe wykroczenie drogowe będą karani w sposób podwójny.

Nowela zwiększa także  bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym; wskazania obowiązku stosowania postanowień całego Załącznika 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago 7 grudnia 1944 r. w połączeniu z Instrukcjami Technicznymi przez wszystkie podmioty zaangażowane w transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Ustawa określa też zasady uzyskiwania uprawnień instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, sposób przeprowadzania szkoleń oraz egzaminowania osób czy metody informowania o wypadkach z materiałami niebezpiecznymi. ( Źródło Prawo.pl dla LEX z dn. 12.08.2022 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet