12 lip 2019

12 lip 2019

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – wchodzi w życie 13 lipca 2019 roku – ważne zmiany dla przewoźników drogowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z nowelizacją, która zacznie obowiązywać od soboty 13 lipca 2019 roku,  ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zostanie rozszerzona o dane dotyczące:

  • numerów rejestracyjnych oraz kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłoszonych przez przedsiębiorcę po jego uzyskaniu w wykazie pojazdów,
  • statusu i rodzaju licencji wspólnotowej,
  • liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji.

Z kolei ewidencja poważnych naruszeń zostanie poszerzona o:

  • numer dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji,
  • datę wydania dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji,
  • okres obowiązywania nałożonej sankcji,
  • informację o wykonaniu lub wyegzekwowaniu sankcji,
  • nazwę organu, który wydał dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji,
  • numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia.

Z kolei ewidencja osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, zostanie uzupełniona o:

  • informację o organie, który stwierdził niezdolność do kierowania operacjami transportowymi.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, wydanie z 12- 14 lipca 2019 r. TGP nr 25 (177)/DGP nr 134 (5036)/HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet