19 wrz 2022

19 wrz 2022

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm rozpoznawał nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która sprawi, że część informacji w tym rejestrze, w tym wzory umów, będzie dostępnych w języku angielskim. Ponadto projekt przewiduje kilka zmian ważnych dla polskich spółek. Po wejściu w życie nowych przepisów wymiana danych między unijnymi rejestrami będzie odbywała się automatycznie i bezpłatnie przez „system integracji rejestrów”.

Zmiana stanowi etap wdrożenia unijnego pakietu prawa spółek. Szybciej, łatwiej, bardziej przejrzyście.

Projektem zajmie się teraz sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która ma przedstawić sprawozdanie ze swoich prac do 4 października br.

Przedstawiony przez Ministra Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, co do zasady dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. Chodzi o zwiększenie dostępności do danych zawartych w KRS na unijnym portalu oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto projekt wprowadza też zmiany w rejestracji i składaniu dokumentów do KRS. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2022 r.

Z kolei ponad 500 tys. przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS zostanie zwolnionych z obowiązku składania do rejestru dokumentów oraz informacji w zakresie w jakim będą one otrzymywane z systemu integracji rejestrów. Z kolei spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji zyskają nowy obowiązek. Chodzi o konieczność utworzenia rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych z tytułu wpłat na udziały. Ponadtoprojekt przewiduje wymóg zamieszczania w rejestrze daty urodzenia osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL. W przypadku gdy podmiot jest przedsiębiorcą zagranicznym będącym komplementariuszem spółki komandytowo – akcyjnej projekt przewiduje zamieszczanie w rejestrze danych pozwalających na utworzenie niepowtarzalnego identyfikatora europejskiego, a w przypadku podmiotów nieobjętych systemem integracji rejestrów  – numeru w rejestrze. Źródło Prawo.pl dla LEX z dn. 16.09.2022 r./ HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet