1 lut 2023

1 lut 2023

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych przyjęta przez Radę Ministrów

Przez:

Sekcja: Aktualności

W ustawie przyjęto rozwiązania dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, m.in. wojewodowie będą mogli przyspieszyć ogłoszenie naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rozwiązania dostosowujące polskie prawo do przepisów UE:

  • złagodzone zostaną podstawowe warunki świadczenia usługi opłaty elektronicznej (EETS) dla jej dostawców:

– Nie będzie już obowiązku zawarcia przez tych dostawców umów z wszystkimi podmiotami, które pobierają opłaty na obszarach EETS na terytorium UE.

– Zmianie ulegną też warunki wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS.

  • wprowadzone zostaną przepisy dotyczące terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach. Rozwiązanie to zapewni dostawcom EETS możliwości odpowiedniego dostosowania systemów.
  • uściślone zostaną obowiązki użytkowników usługi EETS, które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd od tych podmiotów. Ustalony zostanie również jasny podział odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy użytkownikami a dostawcami EETS,
  • wprowadzone zostaną ramy prawne dla transgranicznej wymiany danych o naruszeniach obowiązku uiszczania opłat drogowych, dzięki czemu zwiększy się skuteczność egzekucji obowiązku ponoszenia tych opłat od użytkowników dróg z innych państw UE.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ( Źródło: gov.pl z 31.01.2023 r/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet