6 kwi 2018

6 kwi 2018

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, który podlega aktualnie  konsultacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego zakłada zmianę modelu wynagradzania kierowców. W miejsce dotychczasowego systemu płacy , na który składa się  wynagrodzenie zasadnicze i należności wynikające z podróży służbowej  takich jak diety, ryczałty, dodatki za pracę w godzinach nocnych itd., które są nieoskładkowane, projekt zakłada na użytek ustalania składek na ZUS i podatkowych, traktowanie kierowców jako pracowników delegowanych.     (źr. GP nr 67 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet