24 cze 2020

24 cze 2020

Nowelizacja ustawy CIT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Opublikowana 19 czerwca 2020 r. w Dz. U. poz. 1065  ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, , w zakresie podatku CIT przede wszystkim:

-dostosowuje – od 1 stycznia 2021 r. – przepisy ustawy CIT do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. poprzez przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych,

-doprecyzowuje – od 1 stycznia 2021 r. – przepisy dot. tzw. ulgi na złe długi –rozliczenie tzw. złych długów dotyczyć będzie zarówno podatników rozliczających zaliczki na podatek miesięcznie, jak również tych, którzy rozliczają się kwartalnie,

-wprowadza możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkami wskazanymi w art. 14.(Źr.www.podatki.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet