15 gru 2021

15 gru 2021

Nowelizacja ustaw o wynagrodzeniu kierowców na ostatniej prostej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Forum Transportu Drogowego, które miało miejsce 13 grudnia br. ustaliło, że wniesie do Ministerstwa Infrastruktury prośbę o doprecyzowanie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw, które wprowadzają Pakiet Mobilności. – Dostrzegamy dobrą wolę ze strony Ministerstwa Infrastruktury, choć jeszcze mamy kilak drobnych postulatów – przyznaje Piotr Mikiel ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. 

Przewoźnikom chodzi w szczególności o:

  • zmniejszenie kar i dopisanie tylko tych pozycji, które wprost wynikają z Pakietu Mobilności,
  • większe zliberalizowanie wymagań co do bazy transportowej,
  • doprecyzowanie sposobu zatrudniania osób zarządzających transportem,
  • rozliczanie dyżurów oraz nieewidencjonowanie czasu pracy w określonych sytuacjach.

W środę 14 grudnia nowelizacją zająć się ma Sejmowa Komisja Infrastruktury, w następnych dniach Sejm. – Senat zajmie się nowelizację po Nowym Roku, mamy kilkanaście dni na poprawki – podsumowuje wiceminister infrastruktury Rafał Weber. – W najważniejszych aspektach potrafiliśmy znaleźć dobry kompromis, który pozwoli wdrożyć Pakiet Mobilności i nie odbije się on mocno na funkcjonowaniu polskich firm transportowych – uważa wiceminister. Przepisy mają obowiązywać od 2 lutego 2022 roku.

Przypomina, że kierowcy w kabotażu i przerzutach delegowani są na takich samych zasadach jak każdy inny pracownik pracujący za granicą, co jest zgodne z postulatami branży. Przepisy nie obejmują przewozów krajowych.

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 13.12.2021 r./HW

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet