7 sie 2019

7 sie 2019

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – powrót odrębnych postępowań gospodarczych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Bardzo ważna i istotnie zmieniająca postępowanie cywilne nowela kodeksu postępowania cywilnego, przywraca zlikwidowane w 2012 roku odrębne postępowanie gospodarcze. Znane z poprzedniego rozwiązania, przywrócone zostają:

  • Prekluzja dowodowa – strony będą miały obowiązek powoływania wszystkich twierdzeń i dowodów w pierwszych pismach procesowych, pod rygorem ich pominięcia w dalszym postępowaniu
  • Ograniczenia zmian powództwa w przekształceniach przedmiotowych i podmiotowych – dopuszczalne jedynie interwencja i przypozwanie,
  • Ograniczenia obrony – wyłączenie możliwości powództwa wzajemnego,
  • walor tytułu zabezpieczenia wykonalnego bez nadawania klauzuli wykonalności dla wyroku sądu I instancji zasądzającemu świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych –

Ustawa nowelizująca, poza przywróceniem pewnych rozwiązań, wprowadza także kilka nowości:

  • Organizacja rozprawy – sad będzie mógł wezwać strony na posiedzenie przygotowawcze i wspólnie z nimi zaplanować dalsze procedowanie m.in. przez stworzenie planu rozprawy
  • Możliwość wniosku o odstąpienie o postępowania gospodarczego i rozpoznanie wg przepisów ogólnych – tylko osób fizycznych i przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
  • Umowa dowodowa – strony na mocy umowy będą mogły wyłączyć określone dowody w postępowaniu dotyczącym stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy,
  • Świadkowie jedynie w ostateczności – jako dowód pomocniczy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione fakty.

Dnia 06 sierpnia 2019 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw ww. ustawę.

Wejście w życie części przepisów ustawy zmieniającej nastąpi odpowiednio w dniu 21 sierpnia i kolejne 7 listopada 2019 roku.(Źródło: DGP 07 sierpnia 2019 roku nr 152 (5054)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet