28 sty 2020

28 sty 2020

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Przez:

Sekcja: Aktualności

KAS opublikowała komunikat informujący o zasadach wystawiania faktur do paragonów.

Zgodnie z komunikatem od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, która nie musi zawierać danych nabywcy (imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu), ale musi zawierać NIP nabywcy. Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument, wobec tego może wystąpić o fakturę, jednak nie będzie ona zawierała NIP nabywcy. Oznacza to, że gdy otrzymamy paragon bez NIP, na jego podstawie nie uzyskamy faktury z NIP, która będzie stanowiła podstawę do odliczenia VAT. Od takiego zakupu nie odliczymy VAT. Zasady tej nie stosuje się do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej przed dniem 1 stycznia 2020 r. – tzn., że do paragonu bez NIP dokumentującego sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej do dnia 31 grudnia 2019 r. – sprzedawca może wystawić fakturę z NIP, a klient może ją ująć w prowadzonej ewidencji dla celów podatkowych. (źr. Raport z monitoringu zmian legislacyjnych Atneo-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet