10 mar 2021

10 mar 2021

Nowe zasady wjazdu do Słowenii w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

Przez:

Sekcja: Aktualności

Słowenia ponownie zamknęła lokalne przejścia graniczne – od 8 marca słoweńską granicę można przekraczać wyłącznie w kilku punktach kontrolnych tzw. kategorii A (otwartych 24/7).

Z przejść granicznych zaklasyfikowanych jako kategoria B (otwarte w określonych godzinach, ich wykaz jest opublikowany na stronie https://www.gov.si/novice/2021-03-05-vzpostavitev-kontrolnih-tock-za-vstop-v-slovenijo/), mogą korzystać osoby przekraczające granicę w na podstawie jednego z wyjątków art. 10 rozporządzenia oraz obywatele Słowenii, obywatele sąsiedniego kraju (Włochy, Austria, Węgry) i obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub strefy Schengen pod warunkiem  posiadania miejsca zamieszkania w gminie graniczącej z krajem sąsiadującym (dla Słowenii) lub w jednostce administracyjnej kraju sąsiadującego (prowincja we Włoszech, stan federalny w Austrii, region statystyczny na Węgrzech) graniczącej ze Słowenią.

W strefie wysokiego zagrożenia koronawirusowego (na tzw. „czerwonej liście”) znajduje się całe terytorium Polski.

Wjazd bez negatywnego wyniku testu i kwarantanny jest dozwolony w oparciu o art. 10  punkt 1 Rozporządzenia ws. wprowadzania ograniczeń i prowadzeniu działań na granicach zewnętrznych i w punktach kontrolnych na granicach wewnętrznych Republiki Słowenii w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19) wśród wyjątkówz najdują się min.

  1. Pracownicy transportu międzynarodowego posiadający świadectwo kwalifikacji uznane na szczeblu międzynarodowym, które jest wystarczające do poświadczenia, że dany pracownik prowadzi działalność w zakresie transportu międzynarodowego; w przypadku braku takiego świadectwa wystarczy zaświadczenie podpisane przez pracodawcę;
  2. Pracownicy transportu międzynarodowego dostarczający towary do/z Słowenii lub przewożący osoby pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w nieprzekraczalnym czasie 8 godzin;

Wykaz krajów i regionów niebezpiecznych („czerwona lista”) jest stale aktualizowany przez Instytut Zdrowia Publicznego TUTAJ.

Więcej informacji na ten temat na stronie: Nowe zasady wjazdu do Słowenii w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa – Polska w Słowenii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)(Źr.www.gov.pl-K. O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet