21 maj 2021

21 maj 2021

Nowe zasady opłat za autostrady

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm nie poparł Senatu. Nie zgodził się na odrzucenie w całości ustawę znoszącą bramki na państwowych autostradach i wydłużającą okres przejściowy, kiedy to równolegle miałby działać nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL i stary viaTOLL. Nowe regulacje mają zwiększyć płynność ruchu i komfort kierowców.

Sejm 15 kwietnia br. przyjął ustawę likwidującą między innymi szlabany na państwowych autostradach – nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.  Senat odrzucił nowelę w całości, ale Sejm w czwartek odrzucił uchwalę Senatu. W efekcie zostanie wprowadzona nowa metoda poboru opłaty za korzystanie z publicznych autostrad – by uregulować płatność nie będzie się trzeba zatrzymywać na bramkach. Nowy system ma zostać wdrożony już na początku czerwca. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują jednak, że stary system viaTOLL musi być wygaszony do końca czerwca bieżącego roku, natomiast nowela wprowadza dłuższy okres do 30 września.

W systemie e-TOLL użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług po zalogowaniu do konta klienta w dedykowanym dla niego serwisie, który zostanie uruchomiony na początku czerwca 2021 r. Ułatwieniem dla przewoźników ma być ograniczony zakres danych wymaganych do rejestracji w systemie e-TOLL oraz brak konieczności zawierania umowy.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wprowadzą dwie możliwości opłacania przejazdu autostradą przez pojazdy lekkie (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony):

  • Zakup biletu autostradowego online lub w formie wydrukowanego biletu np. na stacji paliw czy w kiosku, po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu. Bilet autostradowy każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na danym odcinku autostrady, wskazanym przez kierowcę.
  • Na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL). Takie rozliczenie opłaty odbywać się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych i wygodnych metod płatności. Kierowca będzie musiał jedynie zarejestrować się w systemie oraz zainstalować i uruchomić bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL (dostarczoną przez KAS), stosowne urządzenie OBU – On Board Unit lub ZSL – Zewnętrzny System Lokalizacyjny.

Dla kierowców wnoszących opłatę elektroniczną, zostaną udostępnione dedykowane pasy wjazdowe i wyjazdowe na państwowych autostradach.

Obowiązek wniesienia opłaty za przejazd autostradą będzie spoczywał na właścicielu, posiadaczu lub użytkowniku pojazdu.

Podstawowym elementem systemu kontroli opłacania przejazdów będą urządzenia (kamery typu OCR) służące do rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Ujawnienie nieprawidłowości we wnoszeniu opłat będzie wynikiem na bieżąco realizowanego procesu automatycznej analizy danych. Niewniesienie opłaty za przejazd autostradą będzie skutkować nałożeniem opłaty dodatkowej. Opłata dodatkowa nie zostanie pobierana, jeśli w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu, zostanie zakupiony bilet elektroniczny za nieopłacony przejazd.

Uzupełnieniem systemu nadzorowania prawidłowości opłacania przejazdów, będzie kontrola drogowa prowadzona przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz uzupełniająco funkcjonariuszy Policji i inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli braku opłaty za przejazd, kierujący otrzyma mandat. W takiej sytuacji nie będzie naliczana opłata dodatkowa.

Sprzedaż biletów autostradowych będą mogli prowadzić przedsiębiorcy na podstawie umowy zawartej z Szefem KAS.  Przepisy ustawy przewidują możliwość likwidacji bramek i zmiany sposobu poboru  opłat również na odcinkach koncesyjnych, na wniosek koncesjonariuszy, po zmianie umowy koncesyjnej. Krajowa Administracja Skarbowa jest otwarta na dialog z przedstawicielami biznesu w tej sprawie. (  Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 20.05.2021r. /HW )

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet