16 lut 2024

16 lut 2024

Nowe wytyczne dla transeuropejskich projektów transportowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Transportu i Turystyki zatwierdziła 14 lutego 2024 r.   porozumienie między negocjatorami Parlamentu i Rady w sprawie zaktualizowanych wytycznych dla transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Musi teraz zostać zatwierdzony przez całą Izbę, być może podczas kwietniowej sesji plenarnej w Strasburgu. Wstępne porozumienie stanowi aktualizację unijnego planu budowy sieci kolei, dróg, śródlądowych dróg wodnych i szlaki żeglugi bliskiego zasięgu połączone przez porty i terminale w całej Unii Europejskiej. Projekty TEN-T obejmują m.in. Rail Baltica łączącą Helsinki i Warszawę, tunel bazowy Brenner łączący Austrię i Włochy czy linię kolei dużych prędkości Lizbona–Madryt. Projekt zakłada, że do 2030 roku powinno być w eksploatacji 30 milionów zeroemisyjnych samochodów i 80 000 zeroemisyjnych ciężarówek. Do 2050 roku prawie wszystkie samochody osobowe, dostawcze i autobusy oraz nowe pojazdy ciężkie powinny być zeroemisyjne. Alternatywą dla lotów na krótkich dystansach będą szybkie koleje, dlatego europosłowie uważają, że należy zapewnić połączenie portów lotniczych z transeuropejską siecią transportową o natężeniu ruchu przekraczającym ponad 12 milionów pasażerów. Nowe przepisy kładą nacisk na elektryfikację szlaków sieci bazowej TEN-T, aby pociągi pasażerskie kursowały z prędkością 160 km/h, a towarowe 100 km/h. Dokument zakłada, że czas przekraczania wewnętrznych granic UE zmaleje poniżej 25 minut do końca 2030 roku. Zgodnie z uzgodnionym tekstem, kraje UE zobowiązały się do ukończenia dużych projektów w zakresie infrastruktury transportowej w sieci bazowej TEN-T do końca 2030 r. i w sieci kompleksowej do końca 2050 roku, ze szczególnym naciskiem na wyeliminowanie wąskich gardeł i brakujących połączeń transportowych. Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) zostanie wdrożony w sieci kompleksowej do 2050 roku, na rozszerzonej sieci do 2040 r., a w sieci bazowej do 2030 roku. PE zaznacza, że przy wdrażaniu ERTMS na sieci kompleksowej, priorytet pod względem harmonogramu należy nadać liniom, które może przyczynić się do bezpiecznego i wydajnego transgranicznego międzynarodowego transportu kolejowego.

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie e – wydanie z dn. 15.02.2024 r./ HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet