6 wrz 2022

6 wrz 2022

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych.

Nowa funkcjonalność to ułatwienie zarówno dla mocodawców, jak i pełnomocników.

Wprowadzając nową usługę rozszerzono  jednocześnie katalog pełnomocnictw,

W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz UPL-1) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu takiego pełnomocnictwa (formularz OPL-1). Zawiadomienie składa się w swoim imieniu lub innej osoby czy innego podmiotu – jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem zawodowym (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym).

Pełnomocnicy ogólni mają w e-US dostęp do listy swoich mocodawców. Mogą również składać pisma w ich imieniu, bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych identyfikacyjnych i adresowych mocodawcy.Więcej informacji na ten temat na stronie: Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet