10 lis 2022

10 lis 2022

Nowe uprawnienia Inspektorów ITD

Przez:

Sekcja: Aktualności

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego będą mogli nakładać grzywnę mandatem za więcej niż dziś wykroczeń. Teraz brak im kompetencji, by reagować w każdej sytuacji. Powoduje to, że po wykryciu wykroczenia inspektor musi wezwać funkcjonariuszy innych służb, by zadziałali na miejscu, i na tej podstawie wnosić do sądu wniosek o ukaranie.

Po zmianie rozporządzenia inspektorzy ITD będą mogli nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za zużywanie oleju opałowego do celów napędowych, a także za posługiwanie się dowodem rejestracyjnym z danymi, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Będą też mogli ukarać mandatem właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu za prowadzenie go bez stosownych uprawnień. Podobnie, gdy pojazd nie będzie miał wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie go do ruchu albo nie będzie należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy. Tak samo się stanie, gdy pojazd będzie używany niezgodnie z jego przeznaczeniem. ( Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dnia 10.11.2022 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet