17 maj 2018

17 maj 2018

Nowe stawki dostępu do infrastruktury poprzedzone konsultacjami

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prezes UTK otrzymał z PKP PLK nowy cennik za rozkład  jazdy 2018/2019  za dostęp do infrastruktury kolejowej. Decyzja w tej sprawie winna zapaść do 6 czerwca, ale zanim to nastąpi  UTK postanowił zebrać opinie z rynku kolejowego. Liczba zebranych opinii świadczy o dużym zainteresowaniu projektem cennika.  Nadesłane opinie są aktualnie analizowane przez UTK, który wezwał zarządcę infrastruktury do przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień.    (źr. PGT nr 18-20 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet