13 sty 2020

13 sty 2020

Nowe regulacje dotyczące zgłoszeń celnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowe zasady dotyczące zgłoszeń celnych dotyczą objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony, zawierający towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i nieobjęte zwolnieniem z podatku w trybie przepisów odrębnych, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 150 euro. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych wejdzie w życie 17 stycznia 2019 roku. (Źródło:  DGP z dn. 10.01.2020 r. nr 6 (5159) /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet