13 gru 2017

13 gru 2017

Nowe regulacje dotyczące VAT w handlu internetowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

5 grudnia br. Komisja Europejska przyjęła nowe zasady dostosowujące handel internetowy do obowiązków wynikających z podatku VAT. Częścią strategii UE „digitalizacji wspólnego rynku” są propozycje zmierzające do usprawnienia poboru VAT w przypadku nabywania przez konsumentów towarów i usług „online”.
Nowe zasady poszerzają istniejący unijny portal (mini „one-stop-shop”) dla rejestracji  sprzedaży na odległość i ustanawiają nowy portal dla sprzedaży na odległość z krajów trzecich o wartości poniżej EUR 150.  Winno to zredukować koszty dostosowania do wymogów podatku VAT  odnośnie transakcji zawieranych pomiędzy podmiotem komercyjnym a konsumentem. Ponadto VAT będzie płatny w kraju siedziby konsumenta zapewniając bardziej sprawiedliwą dystrybucję wpływów z VAT pomiędzy kraje członkowskie. Większość towarów, które są importowane na odległość jest wprowadzana na rynek UE bez VAT, którego wartość oceniana jest na ok 5 mld EUR rocznie. Dla start-up’ów i MŚP nowe zasady wprowadzają istotne uproszczenia. Dla sprzedaży transgranicznej on-line poniżej 10 000 EUR w skali roku podmioty będą mogły stosować zasady VAT obowiązujące w ich rodzimych krajach. Ponadto nowe regulacje usuwają wyłączenie obowiązujące dla przesyłek spoza UE o wartości poniżej 22 EUR. Ocenia się, że roczny obrót  takich małych przesyłek wynosi ok 150 mln i obecny system stwarza możliwości nadużyć. Podczas, gdy unijny system narzuca konieczność stosowania VAT bez względu na wartość sprzedawanego towaru,  wartość towarów importowanych korzystających ze zwolnienia jest często w tym celu zaniżana.  Pakiet w postaci dyrektywy i dwóch rozporządzeń został przyjęty przez Economic and Financial Affairs Council, zaś PE przekazał swoją opinię 30 listopada br. Nowe zasady będą obowiązywać w nast. horyzoncie czasowym:
– do 2019 r. wprowadzenie uproszczeń dla między-unijnej sprzedaży usług  elektronicznych,
– do 2021 r. wydłużenie „one-stop-shop” dla sprzedaży na odległość towarów zarówno wewnątrzunijnej jak i z krajów trzecich jak też eliminacja z wyłączenia z VAT małych przesyłek. Regulacje, które będą obowiązywać od 2021 r. będą uzupełnione w szczegółach przez KE w ramach pozalegislacyjnej procedury. Natomiast regulacje obowiązujące od 2019 r. znalazły się już w pakiecie. Kraje  członkowskie będą musiały implementować nowe zasady do prawa krajowego  odpowiednio do 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2020 r.   (źr. CLECAT Newsletter 2017 043 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet