5 kw. 2019

5 kw. 2019

Nowe projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie SENT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie RCL opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Finansów (poniżej podajemy  linki do tych projektów) w sprawie:

towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (nr 856 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321388/katalog/12578155#12578155

dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (nr 891)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321390/katalog/12578241#12578241

zgłoszeń przewozu towarów (nr 893).

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321389/katalog/12578198#12578198 (źr.www.legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).